Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Poslanstvo PGD

Ime društva in zgodovina društva

Podravsko gozdarsko društvo (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ustanovljeno je z namenom povezovanja strokovnih delavcev zaposlenih v gozdarskih organizacijah ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki si prizadevajo za izboljševanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter izboljšanje okolja in kakovosti življenja. Podravsko gozdarsko društvo je naslednik Društva gozdarskih inženirjev in tehnikov Maribor, ki deluje od leta 1946.
 

Cilji društva

Namen in cilji društva so:
pospeševati in promovirati gozdarstvo,
pomagati ohranjati zdravo okolje in naravo,
obveščati javnost o pomenu in vlogah gozda,
povezovati strokovne delavce s področja gozdarstva in drugih sorodnih dejavnosti,
sodelovati s podobnimi društvi doma in v tujini.
 
 

Delovanje društva

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:
izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov s predavanji, seminarji, posvetovanji, prireditvami, ekskurzijami, študijskimi potovanji in drugimi oblikami izobraževanja,
ustvarjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do gozda v javnosti in med članstvom,
skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva, 
vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in okoljevarstvenimi organizacijami,
vzpostavljanje stikov, sodelovanje in razumevanje med različnimi gozdarskimi in negozdarskimi interesnimi skupinami,
sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva,
izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za člane društva,
razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane.
 

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:

organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost,
organiziranje in izvajanje gozdarskih in lovskih tečajev za širšo in organizirano javnost,
organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti,
organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov (zloženke, značke, majice, kape, nogavice),
vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh (GUP),
izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost,
priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov.