Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Gozdni bonton Rozkina pot Uršankovo Piramida-Kalvarija Mestni vrh Kapelvald Realizacija vodenj po učnih poteh Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Gozdna učna pot Uršankovo

Namen gozdne učne poti je predstavitev sredogorskega gozda in nekaj zgodovine tega območja.

Začetek gozdne učne poti je pri gostilni »Muc« v Rušah ob pohorskem potoku Lobničica na 300 m nadmorske višine. Najvišjo točko doseže na 480 m nadmorske višine. Daljša varianta poti je dolga 3,0 km, krajša pa 1,3 km. Obe sta speljani krožno. Na poti se srečamo s pohorskim potokom Lobnico, ki je imel v preteklosti velik pomen za razvoj gospodarske dejavnosti tega kraja. Ob potoku je bilo 23 mlinov in žag. Razvito je bilo kovaštvo in steklarstvo. Ob potoku je bila speljana vodna drča za spravilo lesa v dolino, ki so jo pričeli graditi leta 1837 na pobudo steklarja Benedikta Vivata. Dolžina drče je bila 15,7 km z višinsko razliko 747 m. Obratovala je do leta 1958, ko jo je nadomestila cesta. Na koncu ob drči je bila steklarna - glažuta. Na poti je označenih 11 stojišč. Ob poti spoznavamo gozd in njegove sestavne dele: drevesne vrste - drevesa, podrast, zdravilne rastline, vodni režim, gozdna tla, povezanost gozda in živalskega sveta ter geološko podlago. Pot je namenjena tudi spoznavanju gliv, ki so označene s tablami. Za informacijami o glivah je opremilo pot gobarsko društvo Lisička iz Maribora.