Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Gozdni bonton Rozkina pot Uršankovo Piramida-Kalvarija Mestni vrh Kapelvald Realizacija vodenj po učnih poteh Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

POROČILO:  VODSTVA PO GUP IN GOZDU V LETU 2017

na območju Mestne občine Maribor

 

  Vodič

  Število vodstev

  Hedvika Jenčič

8

  Mihec Dajčman

6

  Ivo Trošt

1

  Matjaž Vrecl

1

  Mateja Cojzer

1

  Marko Sameja

3

  Skupaj

20

 

  Datum

  Šola

  GUP

  Vodič

  12.5.

  OŠ Bratov Polančičev

 Naravoslovna pot     Piramida-Kalvarija

  Marko Sameja

  Hedvika Jenčič

  24.5.

  Vrtec Pobrežje (popoldan)

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Hedvika Jenčič

  29.5.

 

  OŠ Franc Rozman Stane

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Marko Sameja

  Hedvika Jenčič

  4.9.

  Srednja šola za oblikovanje   MB

 Od 8.-11. ure

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Mihec Dajčman

  Hedvika Jenčič

  5.9.

  Srednja šola za oblikovanje   MB

  Od 11. –14. ure

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Matjaž Vrecl

  Hedvika Jenčič

  14.9.

  OŠ OŠ Prežihov Voranc

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Hedvika Jenčič

  Mihec Dajčman

  Mateja Cojzer

  4.10.

  OŠ Slava Klavora

  Naravoslovna pot   Piramida-Kalvarija

  Ivo Trošt

  Hedvika Jenčič

  9.10.

  Vrtec Radvanje

  gozd

  Mihec Dajčman

  10.10.

  Vrtec Radvanje (popoldan)

  Lesarska pot

  Mihec Dajčman

  11.10.

  MB Otok -delavnica

  gozd

  Mihec Dajčman

  19.10.

  Vrtec Borisa Pečeta Maribor

  Naravoslovna pot     Piramida-Kalvarija

  Mihec Dajčman

  Marko Sameja

  17.11.

  OŠ Leona Štuklja

  Delavnica na šoli

  Hedvika Jenčič

 

Maribor:13.11.2017                                                        Pripravila:

                                                                                        Hedvika Jenčič, univ.dipl.inž.gozd.

 

POROČILO O DELU S ŠOLSKO MLADINO ZA MOM 2016

 

 

  Izvajalec

  Datum

  Šola

  GUP

 Hedvika Jenčič

  27.05.2016

  OŠ Franc Rozman Stane

  GUP Trije ribniki

 

  13.9.2016

  Škofijska gimnazija Maribor   (izbirne vsebine)

  Rozkina GUP

 

  21.9.2016

  OŠ Tabor 1

  Rozkina GUP

 

  10.10.2016

  Srednja oblikovalska šola-     1.letnik

  GUP Trije ribniki

 

  11.10.2016

  Srednja oblikovalska šola-   2.letnik

  GUP Trije ribniki

 

  15.11.2016

  Vrtec Tezno

  Spoznavanje dreves   ob vrtcu

 

  10.11.2016

  Teden otroka delavnica

  MB Otok

 

  13.05.2016

  Delavnica »Gozdna   pedagogika« za učitelje   razrednega pouka Pedagoške fakultete MB

  Tojzlov vrh

 

  3.06.2016

  Delavnica »Gozdna   pedagogika« za učitelje   razrednega pouka Pedagoške fakultete MB

  GUP Trije ribniki

  SKUPAJ  6 VODENJ po poti, delavnica 3x

 

  Nenad Zagorac

  17.6.2016

  OŠ Draga Kobala

  Stražun-gozd

 SKUPAJ  1 VODENJE

 

  Ivo Trošt

  17.6.2016

  OŠ Draga Kobala

  Stražun-gozd

  SKUPAJ  1 VODENJE

 

 

 

 

  Mateja Cojzer

  21.9.2016

  OŠ Tabor 1

  Rozkina GUP

  SKUPAJ  1 VODENJE

 

  Mihec Dajčman

  11.10.2016

  Srednja oblikovalska šola-   2.letnik

  GUP Trije ribniki

  SKUPAJ  1 VODENJE

 

  Matjaž Vrecl

  27.05.2016

  OŠ Franc Rozman Stane

  GUP Trije ribniki

 

  21.9.2016

  OŠ Tabor 1

  Rozkina GUP

 

  10.10.2016

  Srednja oblikovalska šola-   2.letnik

  GUP Trije ribniki

  SKUPAJ  3 VODENJA

 

 

Maribor 6.12.2016

Pripravila:

Hedvika JENČIČ, univ.dipl.inž.gozd.