Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Gozdni bonton Rozkina pot Uršankovo Piramida-Kalvarija Mestni vrh Kapelvald Realizacija vodenj po učnih poteh Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Naravoslovna učna pot Piramida-Kalvarija

Na območju Piramide in Kalvarije je bila leta 2008 na novo postavljena naravoslovna učna pot. Kalvarija in Piramida sodita v širše območje Mestnega parka., ki je zavarovano kot nepremični del naravne dediščine. Namen te poti je, da se širši javnosti približa in predstavi značilnosti tega območja, ki zaradi sožitja parka, parkovnega gozda in vinogradov, predstavlja edinstven primer oblikovanja v slovenski mestni arhitekturi.

Glavna vstopna točka je na južnem pobočju Piramide. Od tu poteka trasa poti proti vrhu Piramide. Pot se nadaljuje po grebenu Piramide in se spusti proti četrtemu ribniku v Mestnem parku. Nato se povzpne na Mestni vrh, od koder se spusti v dolino potoka pod Kalvarijo, ga prečka pri parkirišču gostišča Brigadir in zavije proti zahodu, na Kalvarijo. Od tam se spusti mimo sedmih hrastov v dolino potoka in se zasuče nazaj, v Mestni park.

Ob naravoslovni učni poti je postavljenih petnajst tematskih tabel, ki na poljuden način opisujejo naravoslovne znamenitosti območja. Povzetek vsebin je tudi preveden v tuje jezike, saj je to območje zelo privlačno tudi za tujce, ki se nekaj dni zadržijo v Mariboru. Vodenje po poti organizira tudi Podravsko gozdarsko društvo, zainteresirani obiskovalci pa lahko dobijo na pomembnejših turističnih info točkah tudi zloženko, ki so jo izdali ob tej priložnosti.