Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Leta 2016 je Podravsko gozdarsko društvo praznovalo častitljiv jubilej – 70 let delovanja!

Podravsko gozdarsko društvo praznuje letos svojo 70 – letnico. V tem času je spremenilo kar nekaj imen in statutov, toda osnovni namen društva ostaja prav takšen, kot ga je imelo na začetku. To je skrb za gozdove in gozdarstvo, kot panogo, ki skrbi za zeleno zlato naše domovine.

Tudi sicer so gozdarska društva ena najstarejših  na ozemlju Slovenije. Tako je bilo že leta 1851 v Salzburgu ustanovljeno »Gozdarsko društvo za avstrijske alpske dežele«, ki je imelo sedež v Ljubljani in za generalnega tajnika  Hieronima Ullricha, slovenskega gozdarja češkega rodu. Vseavstrijsko gozdarsko društvo, ki je nastalo kasneje je bistveno pripomoglo k izboljšanju gozdarstva in gozdov v naših krajih. Med najpomembnejšimi zaslugami so bile njihove smernice za pogozdovanje Krasa.

4. julija 1875 je bilo ustanovljeno »Kranjsko-primorsko gozdarsko društvo«. Ta datum se smatra kot začetek neprekinjenega delovanja gozdarskih društev na Slovenskem vse do danes.

To delo skušamo nadaljevati tudi današnji rodovi gozdarjev, ki smo v Sloveniji  iz štirinajstih območij povezani v »Zvezo gozdarskih društev«

Cilji društva

Namen in cilji društva so:

1.     pospeševati in promovirati gozdarstvo,

2.     pomagati ohranjati zdravo okolje in naravo,

3.     obveščati javnost o pomenu in vlogah gozda,

4.    povezovati strokovne delavce s področja gozdarstva in drugih sorodnih dejavnosti, 

5.     sodelovati s podobnimi društvi doma in v tujini.

 

Delovanje društva

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:

      izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov s predavanji, seminarji, posvetovanji, prireditvami, ekskurzijami, študijskimi potovanji in drugimi oblikami izobraževanja,

 • ustvarjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do gozda v javnosti in med članstvom,
 • skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva,
 • vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in okoljevarstvenimi organizacijami,
 • vzpostavljanje stikov, sodelovanje in razumevanje med različnimi gozdarskimi in negozdarskimi interesnimi skupinami,
 • sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva,
 • izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za člane društva,
 • razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane

            In  z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:

 • organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost,
 • organiziranje in izvajanje gozdarskih in lovskih tečajev za širšo in organizirano javnost,
 • organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti,
 • organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov,
 • vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh,
 • izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost,
 • priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov.

Mag. Jožef Mrakič, predsednik društva