Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Poročilo Predsednika

 

POROČILO PREDSEDNIKA PODRAVSKEGA GOZDARSKEGA DRUŠTVA za leto 2017

 

 

Občni zbor je najvišji organ vsakega društva. Na njem pregledamo preteklo delo in si zastavimo nove cilje.

Leto 2017 je bilo za aktivno in uspešno. Delovali smo relativno normalno in po začrtanem programu. Kadrovsko je društvo v letu 2017 doživelo nekaj sprememb v organih društva, način delovanja društva in njegovo poslanstvo pa ostajata enaka.

Poleg rednih sej izvršnega in nadzornega odbora, je bilo leto zaznamovano s kar nekaj dogodki, kjer smo sodelovali ali bili glavni akterji člani društva.

 

31. januarja je bila 5. redna seja IO in NO. Na njej so bile dogovorjene smernice za delovanje PGD v letu 2017.

 

Volilni občni zbor društva je potekal 11. maja na turistični kmetiji Jarc v Svečini, izvoljeni so bili novi člani IO in NO; dolgoletni predsednik društva Jožef Mrakič pa je predal posle novemu – sam pa ostaja v vlogi svetovalca. Na občnem zboru je imel dr. Miha Krofel izredno zanimivo predavanje z naslovom: Velike zveri v Sloveniji.

 

Maja meseca (18. in 19. maj) so se predstavniki našega društva udeležili tradicionalnega srečanja gozdarjev treh dežel – Pannonia, ki je tokrat potekalo v organizacij avstrijskih kolegov (Burgenland) in je bilo kot vedno zanimivo in dobro organizirano.

 

1. junija je na Kapli potekala prav tako tradicionalna prireditev Teden gozdov, pri organizaciji katere naše društvo sodeluje z ZGS. Prireditev je potekala v luči slogana: » znanje za gozd«; naslovna tema pa je bila: Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom.

Gozdarji, ki delujemo  na Pohorju in kozjaku, smo predstavili pionirsko vlogo dr. Maksa Wraberja pri kartiranju gozdnih rastišč v Sloveniji. Prireditev se je prav tako navezovala na 70. letnico Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnico Biotehniške fakultete. Na prireditvi je bil razglašen tudi najbolj skrben lastnik gozdov v našem območju.

 

Konec junija je v izvedbi društva potekal pohod članov na Pečke. Tako vreme kot vzdušje sta bila dobra in trudili se bomo, da pohod postane tradicionalen.

 

7. septembra sta imela novi IO in NO prvo sejo na turistični kmetiji Koren – Korošec na Gaju pri Mariboru. Na seji žal ni bilo preminulega, dolgoletnega aktivnega člana društva Branka Štamparja, ki je zapustil velik pečat v delovanju društva.

 

Tokratna ekskurzija v organizaciji društva je potekala Istro od 28.-30 septembra. Hrvaški gozdarji so nas lepo sprejeli, ekskurzija je bila zanimiva in prijetna. Spoznali smo godove na tem območju, deželo tartufov, ogledali smo si Brione, jamo Baredine, Učko, Poreč ter dodobra spoznali kulinarične značilnosti in kvalitete Istre

 

19. oktobra sta se člana našega društva udeležila Dneva gozdarstva, ki ga tradicionalno prirejajo kolegi z gradiščanskega.

 

V okviru projektov, ki jih društvo prijavlja na MOM smo 26. oktobra v prostorih strojne fakultete, izvedli predavanje pod okriljem ZID. Predavanje z naslovom: Uporabna vrednost lesa je izvedel dekan lesarske fakultete v Ljubljani, dr. Miha Humar. Obisk je bil dober.

 

14. decembra je društvo v sodelovanju  s Pokrajinskim muzejem Maribor, pripravilo enega večjih projektov v lanskem letu – razstvo: Trije pomembni gozdarji na mariborskem območju.

Otvoritev razstave je bila izredno dobro obiskana, sama postavitev in vsebina pa zasluži le pohvale vsem, ki so pri pripravi in izvedbi sodelovali.

 

 

 

 

Skozi vse leto so naši člani vodili osnovnošolsko in srednješolsko mladino po gozdnih učnih poteh – sodelovanje s šolami je že tradicionalno in dobro. Izvedeno je bilo 20 vodenj.

 

Sodelovanje je redno tudi na relaciji Zveze inženirskih društev mesta Maribor in Zveze gozdarskih društev Slovenije.  Naša članica dr. Mateja Cojzer je tudi podpredsednica Zveze.

 

Društvo je sodelovalu tudi pri sprejemu bavarskih gozdarjev, ki so nam vrnili obisk izpred dveh let ter pri izidu strokovne knjige Draga Nemca z naslovom: Gozdovi in rastlinstvo Boča.

 

Preteklo leto je delo društva zaznamovalo naslednje:

 

 

 

 

 

OPRAVLJENO DELO 2017

 

31.januar 2017

5. seja IO in NO

11. maj 2017

 Volilni občni zbor – predavanje Krofel: »Velike zveri v Sloveniji«

18. – 19. maj 2017

Pannonia 2017 Burgenland - udeležba

  1. Junij 2017

Teden gozdov – Kapla -  »Znanje za gozd« - sodelovanje

 

Pohod članov na Pečke

7.september 2017

1. redna seja IO in NO

28.-30.september

Strokovna ekskurzija v Istro

19. oktober 2017

Udeležba na  Burgenländischer Forsttag (Mrakič, Vrecl)

26. oktober 2017

Predavanje za ZID – Humar: »uporabna vrednost lesa«

December 2017

Razstava »Pomembni gozdarji na mariborskem območju«

 

Sodelovanje pri sprejemu bavarskih gozdarjev (Meško, Kolar)

 

Sodelovanje pri izidu strokovne knjige draga Nemca z naslovom »Gozdovi in rastlinstvo Boča«

 

 

Vsega tega ne bi bilo brez izčrpne pomoči vas članov društva. Ob koncu se zahvaljujem vsem članom IO, NO tajniku in podpredsedniku za pomoč pri delu društva. Posebna zahvala velja sodelujočim iz Zavoda in SiDG- ja.

 

 

Dne 19.4.2018                                                                                   Matjaž VRECL, predsednik

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2018

 

Februar 2018

2. seja IO in NO

April 2018

Občni zbor (predavanje)

Maj 2018

Teden gozdov (Gozd in kulturna dediščina) (Aktivnost 3)

10. – 11. 5 2018

Pannonia 2018  Madžarska (udeležba)

24.-25. maj 2018

Österreichische Forsttagung 2018 (FORSTWIRTSCHAFT 4.0 - Die Zukunft beginnt heute) - udeležba

Junij 2018

Srečanje upokojencev

September

Strokovna ekskurzija (enodnevna) – Cerkniško jezero, Snežnik, Mašun

Sept./Okt.

Predavanje za ZID (Aktivnost 2)

 

Vodenje po učnih poteh (Aktivnost 1)

 

Ostalo:

 

Pisarna na Tyrševi - ureditev

 

Razstava fotografij (Cenčič)-v okviru tedna gozdov

 

Internetna stran

 

Tabla  – prošnja gozda

 

Športne prireditve - sodelovanje

 

Pohod članov društva

 

Splavar - pobuda