Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Članstvo

Društvo ima:
redne člane,
častne in zaslužne člane.
 
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije z dopolnjenimi 18 leti starosti, ki si prizadeva doseči cilje društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kandidat mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino. Članstvo v društvu se obnavlja tako, da mora član do roka, ki ga določi izvršni odbor, poravnati letno članarin.
 
 Redni člani so lahko:
vsi strokovno izobraženi ali izobražujoči se gozdarji, 
zaposleni in upokojenci v družbah, ustanovah in javnih zavodih s področja gozdarstva, 
gozdni posestniki, 
gozdarske, lesnopredelovalne družbe, pravne osebe, ki opravljajo naloge na področju gozdarstva, prijatelji gozda. 
Za častne in zaslužne člane se lahko imenujejo fizične, ki so zelo zaslužne za delo v društvu, za gozdarstvo v Podravju ali v Republiki Sloveniji.