Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Gozdni bonton Rozkina pot Uršankovo Piramida-Kalvarija Mestni vrh Kapelvald Realizacija vodenj po učnih poteh Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Gozdna učna pot Mestni vrh

Namen poti je spoznavanje gozda in njegovega pomena v agrarni krajini, kjer se je gozd ohranil na tistih legah, ki niso primerne za kmetijsko rabo. Gozd je v takšni krajini ostanek prvotnega rastlinstva in živalstva.

Gozdna učna pot Mestni vrh je speljana skozi gozd, ki je značilen za gričevnat svet Slovenskih goric. Pot je dolga 1,3 kilometra in je speljana krožno. Na poti je označenih 8 stojišč, na katerih lahko spoznate značilnosti slovenje goriškega gozda in veliko pestrost rastlinskih vrst, življenje gozda, gozdna tla, pomen gozda pri zadrževanju vode  in ohranjanje pestrosti živalskega sveta, gozdni rob, jelšev log, rast drevesa in na koncu, kako človek ogroža gozd.